WIJ GELOVEN IN VERANDERING

Bij de Flexim Foundation geloven wij dat de kansen en mogelijkheden die mensen hebben gekregen soms ongelijk zijn verdeeld. Wij zien dat uitzichtloze situaties en de noodzaak ‘te overleven’ de mogelijkheid van met name kinderen in hun ontwikkeling beperkt. Wij geloven dat het geven van ondersteuning aan kwetsbare groepen bijdraagt aan een betere toekomst.Wij zijn ervan overtuigd dat door het geven van steun, de levenscondities en/of toekomstmogelijkheden van bepaalde kwetsbare groepen kunnen verbeteren.

  • Wij moedigen werknemers, klanten en leveranciers van Flexim Group aan om deel te nemen aan projecten die bijdragen aan de  statutaire doelstelling van de Foundation.

  • De Flexim Foundation heeft geen winstoogmerk en alle opbrengsten gaan naar de statutaire doelstelling.

  • Medewerkers en klanten van Flexim beschikbaar stellen om deel te nemen aan de activiteiten van de stichting.

De organisatie streeft ernaar inkomsten te genereren voor specifieke projecten door donaties en sponsorcampagnes.

Wij geloven dat elkaar dienen van binnenuit komt, dit motiveert ons om bij te dragen aan een betere wereld.

Rini Tak • Voorzitter

Tour de Flexim -Fondsenwervingsproject

De “Tour de Flexim” is een gezamenlijke uitdaging om binnen 48 uur van Lausanne (hoofdkantoor van de Flexim Group) naar de Hoek van Holland Nederland te fietsen! Het doel is om geld in te zamelen voor de Flexim Foundation voor verschillende projecten. We vertrekken op woensdag 28 augustus naar Zwitserland en fietsen vervolgens op donderdag 29 augustus naar Nederland. We hebben uw hulp nodig om dit evenement tot een succes te maken!