LAGE KOSTEN

We willen 100% transparant zijn en 100% van uw donaties besteden aan het doel waarvoor het is bedoeld. Om deze redenen is Flexim Group, als hoofdsponsor, verantwoordelijk voor alle overheadkosten, zodat uw bijdrage volledig wordt besteed aan het project waarvoor het is bedoeld.

ANBI

 

De Belastingdienst beschouwt de Flexim Foundation als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld doneren aan Flexim Foundation is dus niet alleen fiscaal voordelig voor donateurs, maar ook voor Flexim Foundation zelf. Giften zijn bij deze regeling fiscaal aftrekbaar en Flexim Foundation hoeft geen schenkbelasting te betalen. Dit verhoogt de effectiviteit van de donaties. Meer over ANBI vindt u op de website van de Belastingdienst.

DOCUMENTATIE

Pythagoraslaan 101
3584 BB, Utrecht

+31 (0)88 077 55 77

contact@fleximfoundation.com

NL08 BUNQ 2206 9860 19

PARTNERS