Oprichting

De Flexim Foundation is opgericht op 3 juli 2018 in Dordrecht op initiatief van een aantal medewerkers van Flexim Netherlands.

De Flexim Foundation zet zich in voor diverse kwetsbare groepen binnen en buiten de Nederlandse samenleving. Deze kwetsbare groepen worden geholpen om hun levenscondities te verbeteren en toekomstperspectief te vergroten.

Doelstelling

“De Flexim Foundation stelt zich ten doel de levenscondities en toekomstmogelijkheden van kwetsbare groepen (in de Nederlandse samenleving en daarbuiten) te verbeteren. De Flexim Foundation tracht dit doel te bereiken door financiële ondersteuning van en actieve bijdrage aan de uitvoering van projecten conform het gestelde doel.”

Dit wordt bereikt door

  • financiële middelen te werven via sponsoring en giften
  • continuïteit te waarborgen vanuit Flexim Netherlands
  • werkgevers te motiveren om tijd/arbeid en kennis beschikbaar te stellen door vrijwilligerswerk van hun werknemers
  • particulieren alsmede instanties in te zetten voor het verwerven van de middelen alsmede beschikbaar stellen van arbeid
  • medewerkers en klanten van Flexim aan te sporen zich in te zetten bij de activiteiten van de foundation

Doelgroep

De doelgroep van de Flexim Foundation is een groep mensen in de samenleving die niet zelfredzaam is, eenzaam is, een lichamelijke of psychische handicap heeft of op of onder de armoedegrens leeft.

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de stichting wordt gevormd door dhr. Q.A.J.M. Tak, voorzitter, dhr. R.G. Bruins, secretaris en mw P. van Veldhuizen, penningmeester.

 

De Bestuursleden en adviseur werken geheel onbezoldigd.

Rini Tak

Voorzitter


Vanuit zijn passie al jarenlang betrokken bij diverse stichtingen.

Patty van Veldhuizen

Penningmeester


Als fiscalist altijd de focus op financieel beheer.

Richard Bruins

Secretaris


Als Directeur Flexim Netherlands de initiatiefnemer en direct betrokken bij diverse goede doelen.

Célie Verstelle

Algemeen Bestuurslid


Als Legal advisor en haar juridische achtergrond gedreven de juiste support te geven.

Remko Overdam

Adviseur


Als Directeur bij een ontwikkelaar als visionair betrokken bij diverse (maatschappelijke) ontwikkelingen.